Categories
Bost minutuko ikastaroa

Kalko morfosintaktikoak III

  • Aditzaren esparrukoak
  • aditz-izena

*Badakit gitarra jo. Badakit gitarra jotzen

*Mendira joan gustatzen zait.  Mendira joatea gustatzen zait.

  • aspektua (egunerokotasun faltsua)

Aspertu naiz hemen. Joaten gara etxera?

Aspertu naiz hemen. Joango (al) gara etxera?

Gauean joaten gara zinemara?

Gauean, joango (al) gara zinemara?

  • ahaleraren erabilera okerrak

*Hori egiten baduzu, aita haserretu daiteke

Hori egiten baduzu, litekeena da aita haserretzea

(…), aita haserretu egingo da beharbada

*Euria egin lezake arratsaldean.

Baliteke euria egitea arratsaldean.

*Ireki diezadakezu atea?

Irekiko didazu atea?

*Mesede bat egin ahal bazenit

Mesede bat egingo (al) didazu?

Mesede bat egingo bazenit…

  • baldintza-perpausetako komunztadura

*Saiatzen bada, lortuko luke.

Saiatzen bada, lortuko du

*Zuek dituzuen aukerak izan bagenitu, beste modu batera biziko ginatekeen orain.

Zuek dituzuen aukerak izan bagenitu, beste modu batera biziko ginateke orain.

  • bihurkari traketsak (burua (X-ren burua), neure burua, zeure burua, bere burua, beren, euren burua(k)).

*Garbitu zara aurpegia?Garbitu (al) duzu aurpegia?

*Asko gorrotatzen naiz. Asko gorrotatzen dut neure burua

  • izango zen/litzateke

*Hau bihar honela egin beharko zen   Hau bihar honela egin beharko litzateke

*Gustura joango nintzen Kubara  Gustura joango nintzateke Kubara.